Kies een evenement
  • 15-09-2019: Kaatsen: Oldehovepartij: Leeuwarden
  • 21-08-2019: Kaatsen: Frouljus PC: Weidum
  • 07-08-2019: Kaatsen: Freule 2019: Wommels
  • 31-07-2019: Kaatsen: PC 2019: Franeker
  • 29-06-2019: Kaatsen: Jonge Famme partij: Mantgum
  • 10-06-2019: Kaatsen: NK senioren: Franeker
  • 02-06-2019: Kaatsen: Dronryp:
  • Back